Teknologitrender i det kommende året

Teknologitrender i det kommende året
Kilde: Pixabay

Det kommende året vil ha utvikling og nyvinninger på mange ulike områder, og bruken av begreper som autonome enheter, smarte enheter, utvidet analyse, Blockchain og Quantum Computing vil øke i mengden. Her vil jeg se nærmere på fire felt som med stor sannsynlighet vil få en større plass i 2019.

Vi kommer ikke unna kunstig intelligens (Artificial Intelligence) når vi snakker om framtiden vår. En inspirasjon til mange populære filmer i det 20. århundret, fra Fritz Langs Metropolis, via Stanley Kubricks En romodyssé til The Matrix regissert av Lana Wachowski og Lilly Wachowski  fra 1999, har kunstig intelligens gitt oss kanskje flere bekymringer enn det har bidratt til håp og positive framtidsutsikter.

Utviklingen av kunstig intelligens er det ikke noe å gjøre med, men det som kommer å bli diskutert i det kommende året (og årene, ti-årene, hundre-årene osv.) er at det blir iverksatt gode rammeverk som garanterer for at etiske retningslinjer blir overholdt. I en tid hvor overvåking kan føre til større bekymring, er det derfor viktig at man har kontroll slik at kunstig intelligens ikke utvikler seg i en retning som er (mer) diskriminerende og transparent, slik at man kan føle seg sikre.

Bruk av kunstig intelligens vil mer eller mindre ha innflytelse på alle felt, og hvis man ser på for eksempel skoleverket, vil man kunne se en utvikling hvor flere barn får spesialtilpasset skoledagen.  Ettersom hver enkelt elev har ulike måter å lære på, kan denne teknologien tas i bruk for å lette arbeidsmengden til læreren. På denne måten kan det være at pensumboka slik vi kjenner den, ikke vil eksistere, men at elevene vil få pensum slik de selv lærer best. Kanskje vil elevene få spesialtilpasset VR-briller fremfor lesebriller?Hva med å prøve deg på de høyteknologiske spillopplevelsene med sjanse for gevinst på  nettcasino hos Cabaret Club. Den mulige fremtidige gevinsten kan gjøre ditt valg av miljøvennlige løsninger enklere.

Microgaming roulette
spill na


En tvilling i en digital verden

En digital tvilling, «Digital twins» på engelsk, er en digital versjon av objekter eller systemer i den virkelige verden. En slik dobbeltgjenger vil være svært nyttig når det gjelder å forutse hva som kan skje i en digital versjon, fremfor å se de virkelige resultatene først. Spesielt fra et forretningsperspektiv har denne nyvinningen allerede en posisjon spesielt innenfor olje og gass-, luftfart-, og bilindustrien. Eksperter antar at bruken av digitale tvillinger vil årlig øke med 38 % frem til år 2023.

Tvillingen vil være et viktig redskap på ulike områder, og vil medføre til mer effektive prosesser ved at man kan endre ting som ikke fungerer optimalt. Et eksemplet på dette er sportsbilprodusenten Maserati, som produserer modellen Ghibli og Quattroportes siste utgave ved bruk av digitale tvillinger.

Effektivisering av prosesser gjelder ikke kun i forhold til produksjon, men man vil også dra nytte av denne nyvinningen i helsetjenester. Her blir den først og fremst brukt til å se hvor det skjer en opphoping, slik som for eksempel de mest hektiske tidene på et sykehus. Med nærmere analyse kan man unngå denne opphopingen, som vil komme både arbeidere og pasienter til gode ved at man vil kunne fordele oppgavene mer jevnt, og ha mer tid til hver enkelte pasient.

Vindmøller og natur
Kilde: Pixabay

Smarte miljøer

Enkelt forklart er dette miljøer hvor mennesker og maskin er koblet sammen. Begrepet kommer fra engelske «Smart spaces». Forskings- og rådgivningsselskapet Gartner har presentert ulike trender som kommer til å prege de nærmeste årene, og  understreker at smarte miljøer består av flere ting; folk, prosesser, tjenester, systemer og enheter, som settes sammen for å løse konkrete oppgaver eller problemer. Disse smarte miljøene kan være både fysiske og digitale miljøer hvor mennesker og teknologi kan samhandle i økosystemer som blir mer og mer åpne, koordinerte og intelligente.

På denne måten kan man samle mennesker, prosesser, tjenester og enheter på én plass for å skape en opplevelse som er mer dyptgående, interaktiv og automatisert enn det man ellers kan skape. På denne måten blir teknologi, slik som visepresident hos Gartner, David Cearley ser det, enn enda større integrert del av våre daglige liv, enten om vi er ansatte, kunder, beboere i et mindre samfunn eller borgere på landsbasis.

Denne type teknologi er blitt beskrevet som teknologier som direkte eller indirekte vil ha en positiv innflytelse på miljøet. Først og fremst er det dermed med tanke på å minske utslipp av klimagasser og andre stoffer som skader naturen, men det kan også handle om mer effektiv utnyttelse av råmateriale og begrensede ressurser. Det blir dermed opp til bedrifter og enkeltpersoner å bestemme seg om man vil være miljøbevisst, eller om man vil gå for det gunstige og kanskje mer kortsiktige alternativet, som mest sannsynlig er mer skadelig på naturen. For at bedrifter i større grad skal tenke «grønt», har man hos Innovasjon Norge støtteordninger for nettopp utvikling av miljøvennlige løsninger. Gjennom denne ordningen skal bedrifter bli mer konkurransedyktige ovenfor bedrifter som ikke har en like miljøvennlig tankegang. For å få støtte må man ikke kun tenke på det beste for miljøet, men man må vise til at produktet har en målbar miljøeffekt, er nyskapende og har potensial både nasjonalt og internasjonalt.